TIN MỚI
Home / Vật Tư In Lụa / Cọ in / PHIM XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHỤP BẢN

PHIM XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHỤP BẢN

PHIM XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHỤP BẢN

Phim nhựa được thiết kế đặc biệt từ chữ nhỏ cho đến chữ lớn, từ đường thẳng mảnh cho đến dày, giúp xác định thời gian chụp bản cho các loại keo chụp được chính xác hơn.

phim-xac-dinh-thoi-gian-chup-ban

phim-xac-dinh-thoi-gian-chup-ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>