TIN MỚI

KHUNG GỖ

  • Khung gỗ được sản xuất bằng gỗ đã qua xử lý, ghép mộng bốn góc bằng máy tự động.
  • Rất kinh tế.
  • Có nhiều kích thước khác nhau và thiết kế khung theo yêu cầu khách hàng.

Đặc biệt có khung Central Screen căng sẵn với lụa VS Monoprint với nhiều chỉ số lụa và kích thước khung đa dạng.

khung-go

khung-go

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>