TIN MỚI
Home / Vật Tư In Lụa / Bản lề in

Bản lề in

Bản lề in

Ulano CDF/QT

Ulano-CDF-QT

Ulano CDF/QT Thick-film là loại phim dày nhất của ULANO, thích hợp cho việc in dày và các ứng dụng khác đòi hỏi mực in có độ dày cao và thích hợp với mực dầu. Các thông số độ dày thông dụng 100, 150, 200, 250, 300 và 400 micron. Read More »

Phim chụp bản trực tiếp ULANO CDF

Phim-chup-ban-truc-tiep-ULANO-CDF

Phim chụp bản trực tiếp ULANO CDF Phim có độ dày từ 10 micron đến 50 micron. Dán phim trên lụa bằng nước, không cần sử dụng hóa chất hoặc keo chụp bản để dán, thích hợp in tram nhuyễn, sử dụng với lụa có chỉ số là 165 (420/inch). Thích hợp cho các ngành in CD, PCB,… Read More »