TIN MỚI
Home / Vật Tư In Lụa / Cọ in / KHAY LÊN KEO CENTRAL SPS

KHAY LÊN KEO CENTRAL SPS

KHAY LÊN KEO CENTRAL SPS

Khay lên keo bằng nhôm, có hai cạnh. Bên mỏng sử dụng cho chỉ số lụa từ 120-200. Bên dày sử dụng cho lụa thưa hơn từ 100 trở xuống. Lên keo bằng khay, keo sẽ phủ đều trên bề mặt lụa hơn. Kết quả chụp bản sẽ sắc nét và hạn chế rủi ro trong quá trình chụp bản. Rất nhẹ và dễ làm vệ sinh.

Kích thước (cm):

2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25 / 27.5 / 30 / 32.5 / 35 / 37.5 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100

khay-len-keo-CENTRAL-SPS

khay-len-keo-CENTRAL-SPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>