TIN MỚI
Home / Vật Tư In Lụa / Cọ in / THIẾT BỊ SO MÀU

THIẾT BỊ SO MÀU

THIẾT BỊ SO MÀU

Cần thiết cho quá trình kiểm tra tính hài hòa của màu sắc.

Bao gồm 4 loại ánh sáng nguồn:

  • Ánh sáng trắng nhân tạo.
  • Ánh sáng đèn huỳnh quang.
  • Ánh sáng đèn bắt nhiệt.
  • Ánh sáng đèn UV.
thiet-bi-so-mau

thiet-bi-so-mau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>